LA IMPORTÀNCIA D’UN BON ENTRENAMENT AUDITU EN INFANTS AMB DISCAPACITAT AUDITIVA

El llenguatge constitueix una funció exclusivament humana i de gran complexitat, que ens permet posar de manifest la nostra personalitat i expressar els nostres sentiments. Per al seu desenvolupament es requereix una integritat de la funció auditiva i del sistema nerviós.

El desenvolupament òptim del llenguatge, la precisió de la parla, la formació de conceptes, el creixement social i emocional i l’adaptació a l’escola depèn de l’audició. Així doncs, el dèficit auditiu pot tenir unes repercussions profundes per tota la vida.

La importància d’una bona adaptació protètica i un entrenament auditiu adequats són la primera passa del procés a l’estimulació i (re)habilitació de la llengua oral que els nins amb pèrdua auditiva necessiten per arribar assolir, de mica en mica, aquest llenguatge.

En el següent vídeo es mostra una pinzellada d’una activitat específica durant una sessió logopèdica, on es treballa el condicionament del so, concretament l’atenció auditiva davant un estímul sonor. En aquest cas, els protagonistes són dos nins que empren pròtesis auditives atesos al SEDIAP d’ASPAS Manacor: en Pere de 2 anys i na Nihad d’1 any.